Handel kruszywami, kamieniem, piaskiem, drewnem, ziemią.

Handel kruszywami, kamieniem, piaskiem, drzewem, ziemią. Usługi transportowe i podwykonawstwo, posiadamy rozmaity sprzęt od koparek po samochody ciężarowe, fadromy, cięzki sprzęt. Posiadamy doswiaczenie przy budowie dróg, przejść granicznych itp.